Hola, sóc Irene.


Benvinguts a la web d'Espai Resiliens.
També podeu seguir la meva activitat en xarxes socials.

[

POLÍTICA PRIVACITAT

]

Espai Resiliens CIF 47783805V es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament de dades de caràcter personal. En particular, la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i el reglament de Desenvolupament (RD 1720/2007 RDLOPD) i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s’informa:

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè a l’efecte de sol·licitar informació sobre l’atenció psicològica i psicoterapèutica oferta en la web d’Irene Soler Roldán www.espairesiliens.com a través de l’apartat “contactar” seran utilitzades únicament per donar resposta a la consulta realitzada i no s’emmagatzemaran en fitxers informàtics o qualsevol altre suport en paper, ni cedides a tercers, i seran destruïts un cop atesa la sol·licitud, enviada la informació requerida o concertada la cita.

Totes les dades que vostè faciliti compten amb el compromís de confidencialitat com a professionals de la sanitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedit o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del pacient, tutor o representant legal.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent escrupolosament tant a possibles canvis legislatius que es produeixin en endavant com a les directrius emanades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.